Mobilni telefoni i elektronske cigarete u krovu teretnog kombija

Portal Plutonlogistics navodi da su carinarnici 2. septembra 2022. godine na izlazu graničnog prelaza Gostun spriječili pokušaj krijumčarenja mobilnih telefona i elektronskih cigareta, sakrivenih u krovu teretnog kombija. Prekršaj je otkriven kada se za izlaznu kontrolu prijavio kombi domaćih registarskih oznaka, koji je ka Crnoj Gori prevozio novine. Na pitanje carinika, da li osim deklarisane…

Gigant nameštaja IKEA otkazala je saradnju sa provajderom logističkih usluga Alert Logistics

HAG – Gigant nameštaja IKEA otkazala je saradnju sa provajderom logističkih usluga Alert Logistics. Inspekcija rada je naišla na zloupotrebe u uslovima rada kod tog partnera za isporuku. IKEA je tada izvela svoje zaključke, navodi kompanija. Nije sasvim jasno koje su zloupotrebe. IKEA kaže da preuzima odgovornost i da je “razorena” nalazima. Tada je odlučeno…

Zbog pada i usporavanja prodaje – Amazon odustaje od planova za desetine američkih skladišta

SAN FRANCISCO – Amazon.com Inc., odlučan smanjiti veličinu svoje opsežne dostave usred usporavanja rasta prodaje, napustio je desetine postojećih i planiranih objekata širom SAD-a, prema  navodima konkonsultanske kompanije. MWPVL International Inc., koji prati Amazonov trag  na nekretninama, procjenjuje da je kompanija ili zatvorila ili ukinula planove za otvaranje 42 objekta sa ukupno gotovo 25 miliona…

Maersk je bio najpouzdaniji brodski prevoznik u julu 2022. godine

U julu mjesecu, drugi put od početka pandemije, poboljšala se pouzdanost okeanskog teretnog brodskog transporta, Y/Y, sa prosječnim kašnjenjem dolazaka brodova takođe se evidentiran pozitivan pomak i naglo je opala ove godine, izvještava Sea-Intelligence Pouzdanost globalnog lanca isporuka kontejnera povećana je  sa 0,5 procentnih poena, na mjesečnom nivou (M/M) u julu 2022. godine na 40,5 odsto,…

IAA TRANSPORTATION i transformacija cijelog sektora

IAA TRANSPORTATION i transformacija celog sektora Beyond Transport & Logistics – IAA TRANSPORTATION 2022 Globalna trgovina se povećava. Logistički lanci se razvijaju. Istovremeno, isporuka i teretni saobraćaj moraju da se usklade sa prebacivanje na nove oblike urbane mobilnosti. IAA TRANSPORTATION je najvažnija svetska platforma za budućnost industrije komercijalnih vozila i kao takva mora da prati…

ZAKON O GRANIČNOJ KONTROLI (“Sl. glasnik BiH”, br. 53/2009, 54/2010 i 47/2014)

GLAVA I – OPŠTE ODREDBE Član 1 (Predmet) Ovim zakonom uređuje se: granična kontrola i prelazak državne granice Bosne i Hercegovine (u daljnjem tekstu: državna granica), granični prelazi, granična linija, zaštitno područje, prenos i kontrola prenosa oružja i municije preko državne granice, međunarodna granična policijska saradnja, prikupljanje podataka i vođenje evidencija, te druga pitanja koja…

UPUTSTVO O POSTUPKU KUĆNOG UVOZNOG CARINJENJA

Službeni glasnik BiH, broj 57/22 Na osnovu člana 15. Zakona o Upravi za indirektno oporezivanje (“Službeni glasnik BiH”, broj 89/05) i člana 61. stav 2. Zakona o upravi (“Službeni glasnik BiH”, br. 32/02, 102/09 i 72/17), direktor Uprave za indirektno oporezivanje donosi UPUTSTVO O POSTUPKU KUĆNOG UVOZNOG CARINJENJA GLAVA I – OPĆE ODREDBE Član 1.…

UPUTSTVO O POSTUPKU ODOBRAVANJA STATUSA OVLAŠTENOG PRIVREDNOG SUBJEKTA (AEO)

Službeni glasnik BiH, broj 57/22 Na osnovu člana 15. Zakona o Upravi za indirektno oporezivanje (“Službeni glasnik BiH”, broj 89/05) i člana 61. stav 2. Zakona o upravi (“Službeni glasnik BiH”, br. 32/02, 102/09 i 72/17), direktor Uprave za indirektno oporezivanje donosi UPUTSTVO O POSTUPKU ODOBRAVANJA STATUSA OVLAŠTENOG PRIVREDNOG SUBJEKTA (AEO) DIO PRVI – OPĆE…

NTEX PREUZIMA EUROLINK I JAČA SVOJU POZICIJU NA NJEMAČKOM I HRVATSKOM TRŽIŠTU

Sada je zvanično da će najveća švedska kompanija za transport i logistiku NTEX preuzima  Eurolink i Sverige AB u Ljungbyhedu, Skåne. Kupovina znači da će NTEX preuzeti sve dionice Eurolink i Sverige AB, uključujući dionice Eurolink kompanija u Njemačkoj i 80 procenata u Hrvatskoj. “Struktura i filozofija Eurolink-a je vrlo slična NTEX-ovoj, i imaju to na…