UPUTSTVO O POSTUPKU ODOBRAVANJA STATUSA OVLAŠTENOG PRIVREDNOG SUBJEKTA (AEO) I UPUTSTVO O POSTUPKU KUĆNOG UVOZNOG CARINJENJA

Službeni glasnik BiH, broj 57/22 Na osnovu člana 15. Zakona o Upravi za indirektno oporezivanje (“Službeni glasnik BiH”, broj 89/05) i člana 61. stav 2. Zakona o upravi (“Službeni glasnik BiH”, br. 32/02, 102/09 i 72/17), direktor Uprave za indirektno oporezivanje donosi UPUTSTVO O POSTUPKU ODOBRAVANJA STATUSA OVLAŠTENOG PRIVREDNOG SUBJEKTA (AEO) DIO PRVI – OPĆE…

KLASTER LOGISTIKA – informator o skladišnim kapacitetima – ROBNI HOTELI*

Bosna i Hercegovine, kao i druge zemlje se suoačava sa nedostatkom skladišnog prostora, odnosno “nedovoljno inforisanosti o slobodnom skladišnom prostoru”.  KLASTER LOGISTIKA najavljuje da će od septembra uspostaviti svojevrsni informator ROBNI HOTELI SA *, po ugledu na druge ponuđače i platforme, stom razlikom da članovi KLASTERA LOGISTIKA će na svakodnevnoj bazi razmjenjivati podatke sa drugim…

PODSJETNIK – INCOTERMS 2020 I OSIGURANJE ROBE Institute Cargo Clauses (ICC))

Predmet osiguranja prema polisi osiguranja robe u prevozu jeste roba kao i stvari koje pripadaju delatnosti OSIGURANIKA, gdje se javlja kao njihov vlasnik i/ili za koje odgovoran (ili je primio instrukcije) da ugovori osigranje u ime nekog drugog i/ili ima osigurljiv interes prema kupoprodajnom ugovoru. Kupci, prodavci, uvoznici, izvoznici, izvođači, banke, tačnije bilo kome ko…

NCTS – važne informacije oko različitog postupanja!!!

Obzirom da su uočena određena različita postupanja u NCTS-u u vezi s podatkom o lokaciji robe u EDI provoznoj deklaraciji, kad se roba doprema u prostor ovlaštenog primaoca, dostavljam vam sljedeće pojašnjenje u vezi s unosom elementa podatka 16 15 000 000 ”lokacija robe” od strane korisnika postupka provoza/zastupnika prilikom popunjavanja EDI (elektronske) provozne deklaracije:…

ODLUKU O KORIŠTENJU SVEOBUHVATNE GARANCIJE NA NIŽI IZNOS ZA OSIGURANJE PLAĆANJA INDIREKTNIH POREZA U UNUTRAŠNJOJ OBRADI

Na osnovu člana 102. stav (2) Zakona o carinskoj politici u Bosni i Hercegovini (“Službeni glasnik BiH”, broj 58/15) i člana 14. stav 3. Zakona o sistemu indirektnog oporezivanja u Bosni i Hercegovini (“Službeni glasnik BiH”, br. 44/03, 52/04, 34/07, 4/08, 49/09, 32/13 i 91/17), Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje, na 1. elektronskoj sjednici…

Novi Pravilnik o izmjenama Pravilnika o primjeni Zakona o PDV-u.

Uprava za indirektno/neizravno oporezivanje obavještava sve strane prevoznike putnika da je dana 27.07.2022. godine stupio na snagu novi Pravilnik o izmjenama Pravilnika o primjeni Zakona o PDV-u. S tim u vezi, članom 2. novog Pravilnika propisano je da poreznu osnovicu za usluge prevoza putnika izvršene vozilom za prevoz putnika (autobus, minibus i drugo vozilo licencirano…

VAŽNO! Republika Hrvatska – Obaveze prevoznika prilikom prevoza energenata i proizvoda koji ne podliježu nadzoru putem EMCS sistemu

Obavijest pravnim i fizičkim osobama koje posluju ili činjenično ili pravno raspolažu s energentima i proizvodima koji ne podliježu nadzoru putem EMCS sustava možete preuzeti proceduru na linku… Te su mjere propisane Zakonom o trošarinama („Narodne novine“, br. 106/2018, 121/2019 i 144/2021) i odnose se na nadzor proizvodnje, prerade, skladištenja i kretanja te robe kada…

Od 01.08.2022. godine počela je primjena Zakona o carinskoj politici u Bosni i Hercegovini i Odluke o sprovođenju Zakona o carinskoj politici u Bosni i Hercegovini

Od 01.08.2022. godine počela je primjena Zakona o carinskoj politici u Bosni i Hercegovini i Odluke o sprovođenju Zakona o carinskoj politici u Bosni i Hercegovini. Instrukciju rada možete preuzeti na LINKPrimjena Zakona o carinskoj politici u BiH Prema prvim saznanjima i ocjenama sa carinskih terminala, uočeni su zastoji i tehnički nedostaci. Nakon prikupljenih podataka…

U Bosni i Hercegovini počinje ePoslovanje od 01.08.2022 godine – link za dokumenta i obrasce

Obzirom da od 01.08.2021. godine počinje sa primjenom novi Zakon o carinskoj politici u BiH i Odluka o provođenju Zakona o carinskoj politici u BiH, UIO je u prethodnom periodu preduzimala aktivnosti na uređenju elektronskog poslovanja sa UIO. U okviru ovih aktivnosti donešena su akta za elektronsko poslovanje sa UIO, između ostalih i Opći uvjeti…

Rad špedicija u Bosni i Hercegovini – stare brige i problemi, a čekaju nas novi izazovi

Rad špedicija u Bosni i Hercegovini u susret primjeni NCTS – Stare brige i problemi, a čekaju nas novi izazovi Špedicija za temeljni postulat poslovanja i algoritam rada špeditera polazi od jednostavno iskazane definicije zadatka „osnovni zadataka špeditera je klijenta osloboditi brige“.  Ako hronološki i vremenski, posmatramo aktivnost  špediteri  u proteklih 30 godina u Bosni…