CARINSKI PROPISI I SPOLJNOTRGOVINSKA POLITIKA BOSNE I HERCEGOVINE, HRONOLOGIJA!

Nova ICT je priredila hronološki dokumenta, popis svih akata donesenih od 1997.godine, a  vezanih za carinske propise i spoljnotrgovinsku / vanjskotrgovinsku politiku  u Bosni i Hercegovini  sa hronološki izmjenama,dopunama… Pregled dokumenata možete preuzeti na sljedećim linkovima:  Carinski propisi u Bosni i Hercegovini : carina Spoljnotrgovinska politika Bosne i Hercegovine  : vanjskotrgovinski KLASTER LOGISTIKA je objedinio…

Više

FBIH: Oglas o održavanju ispitnog roka za polaganje stručnog ispita za djelatnike međunarodnog otpremništva-špedicije, u vezi sa carinjenjem robe

Oglas o održavanju ispitnog roka za polaganje stručnog ispita za djelatnike međunarodnog otpremništva-špedicije, u vezi sa carinjenjem robe Pismeni dio stručnog ispita održat će se dana 28.10.2022. godine (petak) sa početkom u 12:00 sati u Mostaru, u prostorijama Federalnog ministarstva trgovine (zgrada Vlade Federacije BiH), ul. dr Ante Starčevića bb. Usmeni dio stručnog ispita održat će se…

Više

MINISTARSTVO KOMUNIKACIJA I TRANSPORTA BOSNE I HERCEGOVINE – statistika portala transportne dozvole

  Sektor za transport Ministarstva komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine obavlja poslove koji se odnose na pripremanje i izvršavanje propisa u vezi sa uspostavljanjem i funkcionisanjem međunarodnog i međuentitetskog drumskog, željezničkog, vazdušnog, vodnog i cjevovodnog transporta, učestvuje u pripremi i prati provođenje bilateralnih sporazuma sa svim državama sa kojima postoji zajednički interes u bilateralnom prevozu…

Više