IRU: Pregled obaveza u državama Evrope! EUROVIGNETTE BOOKING korisna aplikacija!

Međunarodna drumska transportna unija i ITF – međunarodni transportni forum , zredili su prikaz  istraživanja o porezima i naplatama putarina u drumskom saobraćaju za svaku pojedinačnu zemlju, s ciljem da se uspostavi inventar postojećih troškova za korišćenje puteva i poreza u zemljama članicama. Podaci se ažuriraju, kako bi poslužio kao korisna referenca za transportne operatere…

Više

CARINSKI PROPISI I SPOLJNOTRGOVINSKA POLITIKA BOSNE I HERCEGOVINE, HRONOLOGIJA!

Nova ICT je priredila hronološki dokumenta, popis svih akata donesenih od 1997.godine, a  vezanih za carinske propise i spoljnotrgovinsku / vanjskotrgovinsku politiku  u Bosni i Hercegovini  sa hronološki izmjenama,dopunama… Pregled dokumenata možete preuzeti na sljedećim linkovima:  Carinski propisi u Bosni i Hercegovini : carina Spoljnotrgovinska politika Bosne i Hercegovine  : vanjskotrgovinski KLASTER LOGISTIKA je objedinio…

Više

Konferencija CEFTA-e: Dodatno prošireni zeleni koridori sa EU

U Briselu je održana konferencija “CEFTA: Korak naprijed ka jedinstvenom tržištu Evropske unije” na kojoj je rezimirano ono što je postignuto pod tržištom CEFTA-e i šta je potrebno realizovati tokom sljedeće godine. CEFTA-om je do sada predsjedavala Moldavija, a predsjedavanje će preuzeti Crna Gora. “Svi znamo da je regionalna saradnja ključni element EU integracija i…

Više

U Mađarskoj je uveden i elektronski multimodalni transportni dokument

U Mađarskoj se uvodi i elektronski multimodalni transportni dokument – o tome su potpisali Međunarodna asocijacija špeditera (FIATA) i Udruženje mađarskih špeditera (MSZSZ). FIATA Multimodal Transport Document (FBL) je najpoznatiji i najvažniji špediterski dokument koji multimodalne kompanije koriste od 1971. godine, obično upravljajući morskim kontejnerskim saobraćajem. Izdavalac FBL-a ne samo da se obavezuje da će…

Više

ROADPOL: Naredna provjera kamiona i autobusa počinje u ponedjeljak – od 10.10 do 16.10.2022!

ROADPOL operacija Kamion i autobus je koordinisana panevropska akcija sprovođenja od strane službenika saobraćajne policije iz svake zemlje članice ROADPOL-a i održava se na evropskim putevima četiri puta svake godine. Komercijalne autobuse i teška teretna vozila na putu zaustavljaju i proveravaju službenici saobraćajne policije zajedno sa drugim nadležnim agencijama za sprovođenje. Sprovode se provjere bezbjednosti…

Više

Španija: Uhapšen vozač zbog vožnje kamiona sa tuđom tahografskom karticom!

Civilna garda uhapsila je osobu kada je vozio na autoputu A-2 od Madrida do Barselone, preko provincije Sorija, sa vozačkom karticom druge osobe u digitalnom tahografu kamiona koji je vozio, piše Europa Press. Policajci su zaustavili vozača kamiona jer nije koristio pojas! Agenti su uhapsili osobu kao navodnog počinioca navodnog krivičnog dela falsifikovanja, tako što su stvorili inverznu pojavu…

Više

Španija: Biće sankcionisano da vozač utovara/istovara teret, osim u osam izuzetih slučajeva!

Uredba o tome odražava sledeće: “Poslovanje utovara robe na vozila, kao i onih prilikom njihovog istovara, biće na štetu  špeditera i primaoca, osim ako pre realizacije ugovora, nije dogovoreno u pisanoj formi utovar/istovar tereta na vozila, tj  da odgovaraju prevozniku u odnosu na plaćanje dodatka u odnosu na cijenu transporta. U nedostatku pisane formalizacije takvog…

Više

NOVO: nova pravila parkiranja u Budimpešti

U Budimpešti se od ponedeljka (5. septembra) primjenjuju novi propisi o parkiranju, podsjeća mađarsko udruženje prevoznika.– Nova uredba pojednostavljuje prethodnih 27 parking zona na 4 zone; međutim, moraćete da platite više da biste čekali – navodi MKFE. Parkiranje je raspoređeno prema četiri zone koje su označene slovima A, B, C i D. U zonama A,B i…

Više