IMO: PROCES POVRATA INOSTRANOG PDV-A! TABELARNI PRIKAZ PO DRŽAVAMA!

PROCES POVRATA INOSTRANOG PDV-A Prvi korak u refundaciji PDV je analiza mogućnosti povraćaja PDV na osnovu dokumentacije koju klijent dostavi. Postupak refakcije PDV (povrat PDV-a) podrazumeva više različitih procedura koje podrazumevaju: skrining i analizu postojeće dokumentacije, selekciju validnih dokumenata, direktne konsultacije sa klijentom, kreiranje i podnošenje zahteva i dr. Klijenti nemaju nikakve finansijske niti druge…

Više

TRENUTNO ZADRŽAVANJE NA GRANIČNIM PRELAZIMA – PROSJEČNO JE DUŽE OD 14 SATI! IMA LI SVJETLA NA KRAJU TUNELA? DA LI ĆE PRIVREDA PLATITI DODATNE TROŠKOVE I CIJENU ČEKANJA?

Problem postupanja i usporavanja procedura nakon ulaska u Šengenski protokol, carinskih organa i službi Republike Hrvatske, moraju se aktivirati odgovorni službenici iz MINISTARTSVA SPOLJNIH POSLOVA, te Direkcije za Evropske integracije, Spoljnotrgovinske komore, DKP BiH, putem predstavnika BiH u Briselu sjedištu EC i drugih Agencija kao jedina relevantna tijela da intervenišu i da se uspostavi veći…

Više

LIDER.HR: Svjetska ekonomija je poput bumbara – leti, a ne bi trebala!

Miodrag Šajatović, ugledni urednik najpoznatijeg,  poslovnog sedmičnog magazina LIDER  u Hrvatskoj i regionu objavio je članak: Svjetska ekonomija je poput bumbara – leti, a ne bi trebala! Nejasno je je li izostanak svjetske recesije rezultat otpornosti stvorene globalizacijom i efikasna državnog intervencionizma ili se prave posljedice samo odgađaju za godinu-dvije Bumbar ne bi trebao moći…

Više

NOVA ICT: NOVOSTI ZA ŠPEDICTERE – ODLUKU  O ODREĐENIM ZAŠTITNIM MJERAMA U VEZI S PROIZVODIMA ŽIVOTINJSKOG PORIJEKLA UVEZENIM IZ NARODNE REPUBLIKE KINE

Službeni glasnik BiH, broj 18/23 Na osnovu člana 21. stav 1. Zakona o veterinarstvu u Bosni i Hercegovini (“Službeni glasnik BiH”, broj 34/02) i člana 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na prijedlog Ureda za veterinarstvo…

Više

NOVA ICT: NOVOSTI IZ CARINSKOG SEKTORA U BOSNI I HERCEGOVINI! ODLUKA O OTVARANJU PRIVREMENIH TARIFNIH KVOTA PRI UVOZU MINERALNIH ĐUBRIVA

Službeni glasnik BiH, broj 18/23 Na osnovu člana 5. stav (1) Zakona o carinskoj tarifi (“Službeni glasnik BiH”, broj 58/12) i člana 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), na prijedlog Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, Vijeće ministara…

Više

UPUTSTVO O POJEDNOSTAVLJENOM CARINSKOM POSTUPKU PO FAKTURI

Službeni glasnik BiH, broj 10/23 Na osnovu člana 15. Zakona o Upravi za indirektno oporezivanje (“Službeni glasnik BiH”, broj 89/05) i člana 61. stav 2. Zakona o upravi (“Službeni glasnik BiH”, br. 32/02, 102/09 i 72/17), direktor Uprave za indirektno oporezivanje donosi UPUTSTVO O POJEDNOSTAVLJENOM CARINSKOM POSTUPKU PO FAKTURI GLAVA I – OPĆE ODREDBE Član…

Više

Obavještenje obveznicima – Uputstvo o pojednostavljenom carinskom postupku po fakturi

Uprava za indirektno oporezivanje donjela je Uputstvo o pojednostavljenom carinskom postupku po fakturi, koje stupa na snagu 08.02.2023. godine, od kojeg datuma zainteresovani poslovni subjekti mogu podnositi nove zahtjeve za izdavanje odobrenja za navedeno pojednostavljenje. Zahjtev se podnosi Sektoru za carine (Odsjek za pojednostavljene carinske postupke i AEO) u Središnjem uredu Uprave za indirektno oporezivanje, Bana…

Više

Obavještenje o prestanku važenja ranijih odobrenja za carinska skladišta i odobrenja za pojednostavljene carinske postupke

Zbog brojnih upita vezano za prestanak važenja pojedinih pojednostavljenih carinskih procedura želimo informirati javnost da je isto predviđeno Zakonom o carinskoj politici BiH, koji se primjenjuje od 01.08.2022. godine. Naime, stara odobrenja za pojednostavljene carinske postuke su vrijedila šest mjeseci od dana početka primjene novog Zakona o carinskoj politici BiH. Dakle, od 01.02.2023. godine ne…

Više

NOVO UPUTSTVO O POPUNJAVANJU CARINSKE DEKLARACIJE I DEKLARACIJE ZA PRIVREMENI SMJEŠTAJ, PRIMJENA OD 01.02.2023.GODINE

Na sljedećim linkovima možete preuzeti odluke, nova dokumenta, upustva, priloge, šifrarnika …; B-H-S-16-Odluka-o-odredivanju-GP-provodenje-postupka-izvoza-i-pustanja-u-slobodan-promet-odredene-robe-01-02-2-375-23 01-02-2-97-5 23 Uputstvo o JCI B-H-S-16-Odluka-o-odredivanju-GP-provodenje-postupka-izvoza-i-pustanja-u-slobodan-promet-odredene-robe-01-02-2-375-23 SRP Prilog 1-Polja za popunjavanje JCI SRP Prilog 2-Izvoz-Uputstvо JCI SRP Prilog 3-Uvoz-Uputstvо JCI SRP Prilog 4-Slovna polja-prednacrt Uputstva o JCI SRP Prilog 5-Šifаrnik-Uputstvo JCI SRP Prilog 6-Otpremnica-Uputstvо JCI SRP Prilog 7-Obrazac deklaracije za privremeni smještaj-Uputstvo…

Više