KLASTER LOGISTIKA

– Okupljanje za uspješnije poslovanje –

KLASTER LOGISTIKA predstavlja okupljanje kompanija sa ciljem jačanja konkurentnosti, inovativnosti  i poboljšanja poslovanja u logistici. Dugogodišnja saradnja, brojna razmjena mišljenja, dijalozi i kritički osvrti kompanija doveli su do potrebe da se suočimo sa svim poteškoćama u svakodnevnom  izazovnom poslovanju, i  bili su razlozi da pokrenemo inicijativu okupljanja pod kišobran zajedničkog djelovanja s ciljem rješavanja pojedinačnih i zajedničkih interesa.

KLASTER LOGISTIKA povezuje poslovne subjekte srodnih ili različitih djelatnosti i sa njima povezanih organizacija podrške u okviru geografski koncentrisanih regionalnih, tradicionalnih ili drugih organizacionih formata, kao i  druge institucije i organizacije koje garantuju kritičnu masu znanja, tehnologija, resursa i sredstava značajnih za jačanje konkurentnosti pojedinačnih preduzeća, članova i klastera kao cjeline.

Članove klastera povezuju zajednički interesi i potrebe na području

 • poboljšanja opštih uslova poslovanja u skladu sa svaremenim standardima,
 • zaštita interesa članova ( definsianje zajedničkih, pojedinačnih i specijalističkih),
 • pojednostavljenje carinske procedure i uvođenje e-poslovanja,
 • pravedna i pravična raspodjela pristupnih prava u skladu sa paketima mobilnosti EU,
 • zastupanje pred domaćim i međunarodnim organizacijama,
 • optimizacijom troškova poslovanja
 • optimizacije nabavke, upravljanje troškovima …
 • definisanja minimalnih ekonomski isplativih uzansi poslovanja ( tarife, cjenovnici, autodani i mehanizmi zaštite od rizika poslovanja) ,
 • specijalizovane usluge po zahtjevu pojedinačnih ili udruženih članova, edukacija i specijalizacija zaposlenih,
 • primjena tehnologije „zelene logistike“,
 • protoka informacija od opštih interesa, zaštita informacija o tajnosti poslovanja,
 • kreiranje dijaloga po pitanju uticaja na donošenja propisa sa ministarstvima svih nivoa od entitetskih do državnih, regionalnih i EU nivoa,
 • kreiranje dijaloga sa udruženjima, interesnim grupama, policijom, carinom, inspekcijom i dr.
 • istraživanje i razvoj mreže – stvaranje mreže unutar klastera i među klasterima (izrada baze podataka preduzeća, redovni obilasci, adresar dobavljača i pružalaca usluga, internet stranica, mjesečne informacije o novostima u branši i okruženju, periodični časopis, itd).
 • obuka i obrazovanje – analize potreba za specifičnim obukama, organizacija obuka, redovnih susreta preduzeća radi razmene iskustava i kontakata, itd.
 • poslovna saradnja – iniciranje i podrška projektima kooperacije između preduzeća,
 • uticaj na politiku – lobiranje i kreiranje dijaloga klastera, naučne zajednice i vlasti.
 • rast klastera – jačanje regionalnog indentiteta, građenje nacionalnog i međunarodnog ugleda, promovisanje investicija – domaćih i stranih.

Kako se formira KLASTER LOGISTIKA

KLASTER LOGISTIKA se formira na principu decentralizovane, funkcionalne organizacione strukture i djeluje kroz sekcije sa definisanim godišnjim i dvogodišnjim planovima i programima rada, odnosno djelovanja:

1.

Transport

2.

Špedicija

3.

Logistički centri i terminali

4.

Logistički operateri

KLASTER LOGISTIKA uspostavlja saradnju, kooperaciju, koordinaciju  članova s ciljem ostvarenja veće konkurentnosti  preduzeća, čime se ostvaruje jačanje regionalnog identiteta i građenje nacionalnog i internacionalnog ugleda.

Svjesni smo da je proces razvoja klastera dugotrajan društveno-ekonomski proces, zato je dobrovoljnost i interesno okupljanje polazna osnova.

Na regionalnom i međunarodnom planu KLASTER LOGISTIKA će uspostaviti dijalog i saradnju sa regionalnim udružanjima i kalsterima  iz regiona – EU, u cilju poslovno-tehničke saradnje (zastupanje, usklađivanje i dr), Međunarodnom drumskom transportnom unijom IRU, Evropskom asocijacijom logističara, Međunarodnom federacijom špeditera FIATA i dr.

Partneri za dijalog KLASTERA LOGISTIKA  su :

 • Savjet/Vijeće Ministara BiH,
 • Vlada RS i Vlada FBIH,
 • UINO BiH,
 • Komorski sistem BiH,
 • Udruženje poslodavaca,
 • Udruženje izvoznika,
 • Osiguravajuće kompanije,
 • Udruženje banaka,
 • Specijalizovane ovlaštene institucije,

U eri globalizacije, bežičnih komunikacija, integrisanja različitih oblika komunikacije,  zahtjeva za „bržim“ a „jeftinijim transportom“,  i „nižom cijenom logističke usluge“, paradoksalno izgleda tvrdnja i insistiranje na operacijama „dijeljenje“ i „oduzimanje“ te lokacijsko grupisanje poslovanja jer se po „novim pravilima igra tržišna utakmica“.

Klaster logistika ima mogućnost da razvije svoj specifični miks konkurentskih prednosti, baziran na ukrupnjavanju i snazi postojećih kapaciteta, ali i vertikalno povezanih djelatnosti, snažnih logističkih provajdere članova klastera, te kroz pružanje infrastrukturnih usluga, lobiranjem kroz institucije koje kreiraju poslovnu politiku, donose propise, implementiraju i kontrolišu proces, da obezbeđuju obuke, informacije, istraživanje i drugu tehničku podršku za uspostavljanje standarda.