USKORO: EDUKATIVNO-MARKETINŠKI ČASOPIS LOGISTIKA, DOSTUPAN OD 05.03.2023 GODINE!

IZ SADRŽAJA IZDVAJAMO: KLASTER LOGISTIKA: CIJENA USLUGA PREVOZA OD 01.03.2023 OPRAVDANO SE POVEĆAVA ZA 22,5%! Stari dizel kamion postaje električni kamion! PRING – VODIČ ZA KUPOVINU GUMA ŽELJEZNIČKI TRANSPORT UPRAVLJANJE LANCIMA SNABDIJEVANJA KONTEJNERSKI TRANSPORT SAVJETI I DOBRA PRAKSA  ABECEDA LOGISTIKE KLASTER LOGISTIKA POKREĆE INICIJATIVE I DIJALOG… PREDSTAVLJAMO VODEĆE LOGISTIČKE KOMPANIJE BOSNE I HERCEGOVINE… više od…

Više

TIR karnet i procedure

TIR karnet i procedure Ciljevi i principi TIR sistema Od 1975. godine pod nadležnošću Ekonomske komisije za Evropu Ujedinjenih naroda (UN/ECE) usvojena je Carinska konvencija o međunarodnom prevozu roba pod okriljem TIR karneta. Bila je to revizija Konvencije iz 1959. godine, koja je, uvođenjem oslobađanja od taksi na uvezena vozila, uspostavila da roba koja se…

Više

NOVA PRAVILA U EU: Zahtjevi koji se nameću vozačima lakog transporta. Provjerite koji dokumenti su neophodni

Promjene koje su pogodile vozila sa 2,5 na 3,5 tone značajno se promenio u maju prošle godine. Preduzetnici koji se bave međunarodnim prevozom robe moraju imati dozvolu za obavljanje zanimanja operatera drumskog saobraćaja i licencu Zajednice. Prethodno su ovi dokumenti bili potrebni samo u teškom transportu, preko 3,5 tone. Međutim, novi propisi koji proizilaze iz…

Više
Logistika

ABECEDA LOGISTIKE

   DEFINICIJE LOGISTIKE   U vojnoj terminologiji, logistika se pojavljuje u davna vremena, a njena geneza se vezuje za francusku reč loger što u prevodu znači plasiranje, snabdjevanje, smještanje. Prvi put u naučnom referatu o vojnoj strategiji, logistiku kao pojam, koristi francuski general Baron de Jomini (1779 – 1896). U drugom svjetskom ratu, u angloameričkom…

Više

POLAZNE OSNOVE USPOSTAVLJANJA OSNOVNOG ALGORITMA RADA DRUMSKOG TRANSPORTNOG PREDUZEĆA – PREVOZNIKA – OPERATERA

Otvaranje jednog transportnog preduzeća je prije svega jedna vrsta intimne priče između čovjeka i jedne ideje: – čovjek prije svega mora posjedovati sve untrašnje kvalitete i adekvatnu kompetenciju koji će odgovarati njegoj ideji/projektu, – ideja odnosno projekat nema nikakvog smisla ako nije u saglasnosti sa idejom konstantnog napredovanja i poboljšavanja rezultata koji će pridonijeti razvoju…

Više

 Ekonomika transporta i aktivnost operatera “kooperacija” u logističkom lancu!

Kooperacija je definisana obimom i brojem logističkih aktivnosti u lancu koje su predmet zajedničkog rada, od poručivanja, pakovanja, skladištenja, držanja zaliha, loko transporta, daljinskog transporta, do sortiranja, komisioniranja i svih informacionih i kontrolnih aktivnosti. Sa aspekta ekonomike, u logističkim lancima moguće je preduzimati određene mjere kojima bi se koordinisano djelovalo na tržište. Pojedine mjere je…

Više

Zašto odabrati studije transporta i logistike?​ VISOKA ŠKOLA ZA TRANSPORT I LOGISTIKU ZA VEĆU KONKURENTNOST

Logistika je jedna od najvažnijih karika u lancu snabdijevanja i u poslednjih nekoliko godina je značajno evolvirala. Napredak je još posebno vidan na polju digitalizacije, prisutnosti novih i diverzifikovanih preduzeća na tržištu, promjeni potreba kupaca i prisustvo novih poslovnih modela. Da bi kompanije ostale konkurentne, potrebna je kontinuisano prilagođavanje kao i usvajanje novih znanja.  …

Više