KLASTER LOGISTIKA

– Okupljanje za uspješnije poslovanje –

KLASTER LOGISTIKA poziva privredna društva, privredna udruženja, da se priključe i aktivno učestvuju kroz sekcije i  tijela,  radi ostvarenja pojedinačnih i zajedničkih interesa.

Članovi klastera se mogu organizovati prema svojoj blizini koja omogućava dijeljenje snaga i sredstava, (na primjer prevozničke kompanije sa regije XY i sl.).

KLASTER LOGISTIKA će zajedničke aktivnosti objedinjavati, koordinisati, s ciljem definisanja zajedničke vizije, i ostvarenja zajedničkih ciljeva, a lične i društvene veze usmjeravati na  jačanju povjerenje i omogućavanju bržeg protoka informacija. Dosadašnja praksa udruživanja i aktivnosti na pojedinačnim zadacima nisu bili  dovoljni, rezultat je skroman. Učinak povezivanja u KLASTER LOGISTIKA treba da oslikava našu snagu.

Aktivnosti članova klastera

Aktivnosti koje se finansiraju u ovoj fazi rada uključuju rad klastera, pripremu i početno izvođenje ključnih zajedničkih projekata klastera za uspostavljanje zajedničke infrastrukture, pripremu i realizaciju godišnjih i višegodišnjih planova i programa definisanih po sekcijama, te razvojnih i istraživačkih programa klastera i internacionalizaciju klastera. Članovi klastera zaključuju pojedinačne ugovore o koordinaciji i radu KLASTERA LOGISTIKA sa uvažavanjem i definisanjem pojedinačnih zahtjeva, obaveza i odgovoranosti.

KLASTER LOGISTIKA je vidljiv putem web stranica, časopisa, društvenih mreža,  ali po izboru i pojedinačnim  zahtjevima članova na adresama:

www.logistika.ba

www.klasterlogistika.com

www.klasterlogistika.rs

www.klasterlogistika.hr

www.klasterlogistika.si

www.klasterlogistika.eu

www.klasterlogistika.org

Prednosti udruživanja po principu klastera pokazale su punu vrijednost u razvijenim zemljama ali i u nerazvijenim, i zemljama u tranziciji. Cijenimo da je KLASTER LOGISTIKA dobra osnova povezivanje, saradnje i inovativnosti aktivnih partnera.

Zato, okupimo se da bi još uspiješnije poslovali!

Mi, mi to tako radimo!

Kako se formira KLASTER LOGISTIKA

KLASTER LOGISTIKA se formira na principu decentralizovane, funkcionalne  organizacione strukture i djeluje kroz sekcije sa definisanim godišnjim i dvogodišnjim planovima i programima rada, odnosno djelovanja:

1.

Transport

2.

Špedicija

3.

Logistički centri i terminali

4.

Logistički operateri

Okupimo se!

Okupimo se da bi još uspiješnije poslovali!

Mi to tako radimo!

Pozovite nas!

+387 67 10 70 111

Mail

info@logistika.ba

Radno vrijeme

24/7

Send message