EU: Sistem ulaska/izlaska neće stupiti na snagu u maju 2023. kako su planirale vlasti Evropske unije!

EES na granicama EU odložen je zbog kašnjenja radova: Državljani trećih zemalja još neće biti podvrgnuti detaljnim kontrolama. Sistem ulaska/izlaska neće stupiti na snagu u maju 2023. kako su planirale vlasti Evropske unije, a uskoro će biti objavljen novi datum njegovog potpunog pokretanja. EU-LISA, agencija EU za operativno upravljanje velikim IT sistemima u oblasti slobode,…

Holandija želi “ambiciozne” evropske ekološke standarde za kamione

Zajedno sa Belgijom, Luksemburgom i Danskom, Holandija poziva Evropsku komisiju da postavi ambiciozne ekološke standarde za kamione. Četiri države zajedno šalju pismo. Očekuje se da će Komisija u februaru predstaviti nove nacrte standarda. Viviane Heijnen Državni sekretar Hajjnen, koji potpisuje pismo u ime Holandije, kaže sledeće o apelu Evropskoj komisiji: “Kamioni i autobusi čine više…

BUDIMPEŠTA: Glavno čvorište (HUB) za željeznički transport robe iz Kine!

Za željeznički transport iz Kine ka evropskim tržištima, Budimpešta je jedno od najznačajnijih čvorišta, zbog čega prevoznici intenzivno rade na proširivanju svoje mreže do i iz tog haba  (Hub). Najnovija vest stiže iz kompanije DB Cargo Eurasia, koja je tokom prošlog meseca pokrenula novi servis između Siana (Xi’an) u centralnoj Kini i Budimpešte. Prvo putovanje između dve…