Logistika @bs

Novi Zakon o carinskoj politici Bosne i Hercegovine u primjeni od 01.08.2022.

Uputstvo o postupku kućnog izvoznog carinjenja Uputstvo o postupku kućnog uvoznog carinjenja – Prilog 1-5 Uputstvo o postupku kućnog uvoznog carinjenja Pravni osnov i nadležnost Uprave za indirektno oporezivanje za donošenje Uputstva o kućnom uvoznom carinjenju proizilazi iz člana 15. Zakona o Upravi za indirektno oporezivanje (“Službeni glasnik BiH”, broj 89/05) i člana 61. stav…

Read more
Logistika @bs

Uticaj poremećaja globalnih lanaca snabdijevanja na logističke sisteme

Pandemija COVID-19, se može posmatrati i kao poziv za restrukturiranje, reorganizaciju i definisanje nove strategije za upravljanje lancima snabdijevanja. Veliki broj preduzeća, čak možemo reći da je oko 65% svoju strategiju za upravljanje lancima snabdijevanja prije pandemije ocijenilo sa ocjenom izvrstan. Smatrali su da su im strategije proaktivne, te da su okrenuti ka narednim fazama…

Read more
Logistika @bs

NCTS – novi kompjuterizovani tranzitni sistem – NOVA ICT VAŠ PARTNER!

NCTS – Novi kompjuterizirani provozni sustav – je sustav koji podržava neprekinuti postupak provoza robe pod carinskim nadzorom kojega primjenjuju carinske administracije članica Unije i EFTA zemalja, odnosno članica Konvencije o zajedničkom provoznom postupku. Primjena NCTS sustava podrazumijeva provođenje postupka provoza bez papirnatih dokumenata. Izuzetak je samo isprava koja prati provoz (PPI – prateća provozna…

Read more