UINO BIH: Obavještenje obaveznicima!

Poštovani porezni obveznici, Prije svega, želimo da Vam se zahvalimo na dosadašnjoj suradnji i razumijevanju. Ovim putem Vas podsjećamo da je početkom prošle godine Uprava za indirektno oporezivanje usvojila Strategiju unaprjeđenja poštivanja propisa za period 2022-2024, kao još jedan korak naprijed ka stvaranju moderne, kredibilne i uslužno orijentirane porezne uprave, te istu možete pročitati na…

AKADEMIJA IZVRSNOSTI – LOGISTIKA I UPRAVLJANJE LANCIMA SNABDIJEVANJA

MODUL : PLANIRANJE I UPRAVLJANJE ZALIHAMA U LANCU SNABDIJEVANJA Planiranje i upravljanje zalihama u lancu snabdijevanja je svakodnevni zadatak menadžmenta preduzeća, s ciljem da proces bude efikasniji i djelotvorniji na svim nivoima lanca snabdijevanja. Webinar / seminar je namijenjen preduzećima koja žele da postignu izvrsnost usluge  ili izvrsnost procesa planiranja i upravljanja zalihama na odgovarajući…

WEBINAR, SPECIJALISTIČKA  I PRAKTIČNA OBUKA ZA TAHOGRAFE – TAHOGRAFI CUDERMAN

ZA POTREBE KLASTERA LOGISTIKA ORGANIZUJE WEBINARE, SPECIJALISTIČKU  I PRAKTIČNU OBUKE ZA :   RADIONICE ZA TAHOGRAFE VODITELJI (MENADŽERE) TAHORADIONICA  KONTROLNE ORGANE VOZAČE MENADŽERE PREVOZNIČKIH PREDUZEĆA Kontaktirajte nas info@tahografi-cuderman.si ili info@logistika.ba   DODATNE TEMATSKE CJELINE OBUKE: (Pojašnjenje zakonskih odredbi) Paket mobilnosti 1 u praksi – Paket EU za mobilnost 1 obuhvata nekoliko dijelova zakona koje su…

Upravljavec prevozov: Preizkus strokovne usposobljenosti – PRIPREMNA NASTAVA!

KLASTER LOGISTIKA organizuje pripremnu nastavu za menadžere kompanija registrovane u Republici Sloveniji s ciljem  polaganje ispita Upravljavec prevozov: Preizkus strokovne usposobljenosti – Menadžer transporta M2 – M3 – M4 – M5 Sve o modelu pripremne nastave, za operatera Menadžera  transporta (Upravljavec prevozov: Preizkus strokovne usposobljenosti) M2-M3-M4-M5 Informacije, pomagala za učenje, obuku i plan  obuke možete…

IMO: PROCES POVRATA INOSTRANOG PDV-A! TABELARNI PRIKAZ PO DRŽAVAMA!

PROCES POVRATA INOSTRANOG PDV-A Prvi korak u refundaciji PDV je analiza mogućnosti povraćaja PDV na osnovu dokumentacije koju klijent dostavi. Postupak refakcije PDV (povrat PDV-a) podrazumeva više različitih procedura koje podrazumevaju: skrining i analizu postojeće dokumentacije, selekciju validnih dokumenata, direktne konsultacije sa klijentom, kreiranje i podnošenje zahteva i dr. Klijenti nemaju nikakve finansijske niti druge…

UPRAVLJANJE TROŠKOVIMA LANCA VRIJEDNOSTI

Ideja da kompanije (preduzeća) unutar lanca snabdjevanja trebaju, kroz stalno širenje i usklađivanje svojih poslovnih odnosa, funkcionisati kao jedinstveni organizam u prvi plan izbacuje SCM, kao jedno od ključnih strategijskih oruđa za njihovo uspješno konkurentsko pozicionisanje. Danas centralni proizvođači i njihovi dobavljači i kupci ispoljavaju tendenciju rastuće otvorenosti, povjerenja i kolaborativnosti, uviđajući da je to…

DEFINICIJE I POJMOVI TEORIJE TROŠKOVA – upravljanje troškovima!

  AMORTIZACIJA Amortizacija je proces postepenog umanjenja duga kroz plaćanje u ratama uvećanim za interes, umjesto plaćanja odjedanput. Sa računovodstvenog aspekta pojam amortizacije podrazumijeva smanjenje vrijednosti stalnih sredstava preduzeća usled njihovog trošenja i habanja, za onoliku vrijednost koja se dobija po osnovnoj metodi amortizacije sredstava. Procenat se obično računa na godišnjem nivou po osnovnom obrascu: (nabavna vrijednost sredstava x %) : 100.…

 Ekonomika transporta i aktivnost operatera “kooperacija” u logističkom lancu!

Kooperacija je definisana obimom i brojem logističkih aktivnosti u lancu koje su predmet zajedničkog rada, od poručivanja, pakovanja, skladištenja, držanja zaliha, loko transporta, daljinskog transporta, do sortiranja, komisioniranja i svih informacionih i kontrolnih aktivnosti. Sa aspekta ekonomike, u logističkim lancima moguće je preduzimati određene mjere kojima bi se koordinisano djelovalo na tržište. Pojedine mjere je…