ROADPOL: Naredna provjera kamiona i autobusa počinje u ponedjeljak – od 10.10 do 16.10.2022!

ROADPOL operacija Kamion i autobus je koordinisana panevropska akcija sprovođenja od strane službenika saobraćajne policije iz svake zemlje članice ROADPOL-a i održava se na evropskim putevima četiri puta svake godine. Komercijalne autobuse i teška teretna vozila na putu zaustavljaju i proveravaju službenici saobraćajne policije zajedno sa drugim nadležnim agencijama za sprovođenje. Sprovode se provjere bezbjednosti…

Španija: Uhapšen vozač zbog vožnje kamiona sa tuđom tahografskom karticom!

Civilna garda uhapsila je osobu kada je vozio na autoputu A-2 od Madrida do Barselone, preko provincije Sorija, sa vozačkom karticom druge osobe u digitalnom tahografu kamiona koji je vozio, piše Europa Press. Policajci su zaustavili vozača kamiona jer nije koristio pojas! Agenti su uhapsili osobu kao navodnog počinioca navodnog krivičnog dela falsifikovanja, tako što su stvorili inverznu pojavu…

IRU: Pregled obaveza u državama Evrope! EUROVIGNETTE BOOKING korisna aplikacija!

Međunarodna drumska transportna unija i ITF – međunarodni transportni forum , zredili su prikaz  istraživanja o porezima i naplatama putarina u drumskom saobraćaju za svaku pojedinačnu zemlju, s ciljem da se uspostavi inventar postojećih troškova za korišćenje puteva i poreza u zemljama članicama. Podaci se ažuriraju, kako bi poslužio kao korisna referenca za transportne operatere…

Španija: Biće sankcionisano da vozač utovara/istovara teret, osim u osam izuzetih slučajeva!

Uredba o tome odražava sledeće: “Poslovanje utovara robe na vozila, kao i onih prilikom njihovog istovara, biće na štetu  špeditera i primaoca, osim ako pre realizacije ugovora, nije dogovoreno u pisanoj formi utovar/istovar tereta na vozila, tj  da odgovaraju prevozniku u odnosu na plaćanje dodatka u odnosu na cijenu transporta. U nedostatku pisane formalizacije takvog…

MINISTARSTVO KOMUNIKACIJA I TRANSPORTA BOSNE I HERCEGOVINE – statistika portala transportne dozvole

  Sektor za transport Ministarstva komunikacija i transporta Bosne i Hercegovine obavlja poslove koji se odnose na pripremanje i izvršavanje propisa u vezi sa uspostavljanjem i funkcionisanjem međunarodnog i međuentitetskog drumskog, željezničkog, vazdušnog, vodnog i cjevovodnog transporta, učestvuje u pripremi i prati provođenje bilateralnih sporazuma sa svim državama sa kojima postoji zajednički interes u bilateralnom prevozu…