IMO: PROCES POVRATA INOSTRANOG PDV-A! TABELARNI PRIKAZ PO DRŽAVAMA!

PROCES POVRATA INOSTRANOG PDV-A Prvi korak u refundaciji PDV je analiza mogućnosti povraćaja PDV na osnovu dokumentacije koju klijent dostavi. Postupak refakcije PDV (povrat PDV-a) podrazumeva više različitih procedura koje podrazumevaju: skrining i analizu postojeće dokumentacije, selekciju validnih dokumenata, direktne konsultacije sa klijentom, kreiranje i podnošenje zahteva i dr. Klijenti nemaju nikakve finansijske niti druge…

TRENUTNO ZADRŽAVANJE NA GRANIČNIM PRELAZIMA – PROSJEČNO JE DUŽE OD 14 SATI! IMA LI SVJETLA NA KRAJU TUNELA? DA LI ĆE PRIVREDA PLATITI DODATNE TROŠKOVE I CIJENU ČEKANJA?

Problem postupanja i usporavanja procedura nakon ulaska u Šengenski protokol, carinskih organa i službi Republike Hrvatske, moraju se aktivirati odgovorni službenici iz MINISTARTSVA SPOLJNIH POSLOVA, te Direkcije za Evropske integracije, Spoljnotrgovinske komore, DKP BiH, putem predstavnika BiH u Briselu sjedištu EC i drugih Agencija kao jedina relevantna tijela da intervenišu i da se uspostavi veći…

LIDER.HR: Svjetska ekonomija je poput bumbara – leti, a ne bi trebala!

Miodrag Šajatović, ugledni urednik najpoznatijeg,  poslovnog sedmičnog magazina LIDER  u Hrvatskoj i regionu objavio je članak: Svjetska ekonomija je poput bumbara – leti, a ne bi trebala! Nejasno je je li izostanak svjetske recesije rezultat otpornosti stvorene globalizacijom i efikasna državnog intervencionizma ili se prave posljedice samo odgađaju za godinu-dvije Bumbar ne bi trebao moći…

NOVA ICT: NOVOSTI ZA ŠPEDICTERE – ODLUKU  O ODREĐENIM ZAŠTITNIM MJERAMA U VEZI S PROIZVODIMA ŽIVOTINJSKOG PORIJEKLA UVEZENIM IZ NARODNE REPUBLIKE KINE

Službeni glasnik BiH, broj 18/23 Na osnovu člana 21. stav 1. Zakona o veterinarstvu u Bosni i Hercegovini (“Službeni glasnik BiH”, broj 34/02) i člana 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na prijedlog Ureda za veterinarstvo…

NOVA ICT: NOVOSTI IZ CARINSKOG SEKTORA U BOSNI I HERCEGOVINI! ODLUKA O OTVARANJU PRIVREMENIH TARIFNIH KVOTA PRI UVOZU MINERALNIH ĐUBRIVA

Službeni glasnik BiH, broj 18/23 Na osnovu člana 5. stav (1) Zakona o carinskoj tarifi (“Službeni glasnik BiH”, broj 58/12) i člana 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), na prijedlog Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine, Vijeće ministara…

Obavještenje obveznicima – Uputstvo o pojednostavljenom carinskom postupku po fakturi

Uprava za indirektno oporezivanje donjela je Uputstvo o pojednostavljenom carinskom postupku po fakturi, koje stupa na snagu 08.02.2023. godine, od kojeg datuma zainteresovani poslovni subjekti mogu podnositi nove zahtjeve za izdavanje odobrenja za navedeno pojednostavljenje. Zahjtev se podnosi Sektoru za carine (Odsjek za pojednostavljene carinske postupke i AEO) u Središnjem uredu Uprave za indirektno oporezivanje, Bana…

Obavještenje o prestanku važenja ranijih odobrenja za carinska skladišta i odobrenja za pojednostavljene carinske postupke

Zbog brojnih upita vezano za prestanak važenja pojedinih pojednostavljenih carinskih procedura želimo informirati javnost da je isto predviđeno Zakonom o carinskoj politici BiH, koji se primjenjuje od 01.08.2022. godine. Naime, stara odobrenja za pojednostavljene carinske postuke su vrijedila šest mjeseci od dana početka primjene novog Zakona o carinskoj politici BiH. Dakle, od 01.02.2023. godine ne…

NOVO UPUTSTVO O POPUNJAVANJU CARINSKE DEKLARACIJE I DEKLARACIJE ZA PRIVREMENI SMJEŠTAJ, PRIMJENA OD 01.02.2023.GODINE

Na sljedećim linkovima možete preuzeti odluke, nova dokumenta, upustva, priloge, šifrarnika …; B-H-S-16-Odluka-o-odredivanju-GP-provodenje-postupka-izvoza-i-pustanja-u-slobodan-promet-odredene-robe-01-02-2-375-23 01-02-2-97-5 23 Uputstvo o JCI B-H-S-16-Odluka-o-odredivanju-GP-provodenje-postupka-izvoza-i-pustanja-u-slobodan-promet-odredene-robe-01-02-2-375-23 SRP Prilog 1-Polja za popunjavanje JCI SRP Prilog 2-Izvoz-Uputstvо JCI SRP Prilog 3-Uvoz-Uputstvо JCI SRP Prilog 4-Slovna polja-prednacrt Uputstva o JCI SRP Prilog 5-Šifаrnik-Uputstvo JCI SRP Prilog 6-Otpremnica-Uputstvо JCI SRP Prilog 7-Obrazac deklaracije za privremeni smještaj-Uputstvo…

IZMJENE SPISKA AKTIVNIH MATERIJA DOZVOLJENIH ZA UPOTREBU U FITOFARMACEUTSKIM SREDSTVIMA U BOSNI I HERCEGOVINI

Na osnovu člana 29. Zakona o fitofarmaceutskim sredstvima Bosne i Hercegovine (“Službeni glasnik BiH”, broj 49/04), Uprava Bosne i Hercegovine za zaštitu zdravlja bilja, objavljuje    IZMJENE SPISKA  AKTIVNIH MATERIJA DOZVOLJENIH ZA UPOTREBU U FITOFARMACEUTSKIM SREDSTVIMA U BOSNI I HERCEGOVINI Spisak aktivnih materija dozvoljenih za upotrebu u fitofarmaceutskim sredstvima u Bosni i Hercegovini (“Službeni glasnik…